Data modyfikacji:

Objawy nerwicowe u dzieci – poradnik dla zatroskanych rodziców

Coraz więcej dzieci oraz nastolatków jest narażonych na wstąpienie nerwicy. Statystyki pokazują, że jej objawy są diagnozowanie coraz częściej. Przyczyny rosnącego występowania różnego typu nerwic są rozmaite. Z jednej strony odpowiada za to styl życia i ograniczone w dobie pandemii kontakty z grupą rówieśniczą, z drugiej zaś problemy w szkole oraz liczne inne czynniki. Poniżej przyglądamy się nerwicy z bliska: dowiesz się, jakie są przyczyny wystąpienia nerwicy dziecięcej oraz gdzie i jak szukać pomocy w jej przypadku.

Objawy nerwicowe u dzieci

Nerwica dziecięca i jej najważniejsze przyczyny

Nerwica to cywilizacyjna plaga – jedna z coraz częściej występujących chorób, będących częściowo konsekwencją zmieniających się warunków życia człowieka. Niestety, ale wiele dzieci mierzy się dziś z problemami, które wywierają na nich dodatkową presję emocjonalną. Nadmierna ilość zajęć szkolnych, obciążenia środowiskowe i rodzinne, a także życie w pośpiechu – to wszystko sprawia, że dzieciom brakuje niezbędnego im do harmonijnego rozwoju czasu wolnego, zaś w czasie wykonywania swoich obowiązków są wyraźnie poddenerwowane.

Jakie przyczyny wystąpienia nerwicy można wymienić? Przede wszystkim będą to różnego stany emocjonalne i psychiczne, związane i wynikające ze stylu życia twojego dziecka. Pierwszą i jedną z najczęściej wymienianych przyczyn nerwic dziecięcych są obawy przed niespełnieniem pokładanych w dzieciach nadziei i wymagań wobec nich. Te mogą prowadzić u dziecka do lęku przed niesprostaniem im wszystkim.

Nagłe zmiany zachodzące w życiu dziecka to kolejne, częste źródło wystąpienia nerwicowych objawów. Chodzi o różnego typu zmiany – zarówno dotyczące miejsca zamieszkania, środowiska, jak i szkoły. Najczęściej sytuacja taka powoduje lęki przed tym, że dziecku nie uda się zaaklimatyzować. W niektórych sytuacjach są one pożywką dla nerwicy.

Brak wsparcia również może być źródłem nerwicy. Dotyczy to zarówno najmłodszych, jak i nastolatków, które nie odczuwają wystarczającej bliskości i wsparcia ze strony swych rodziców czy rodzeństwa. Warto przy tym podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa i wsparcie emocjonalne ze strony opiekunów jest niezbędne, aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać.

Doświadczenie traumatycznych doświadczeń - na przykład straty bliskiej osoby, wypadku albo innej nagłej sytuacji - również może odpowiadać za powstanie zaburzeń nerwicowych.

Ostatnią grupę przyczyn stanowią stale powtarzane przez rodziców błędy wychowawcze, które mogą doprowadzić do utrwalenia się nerwowych zachowań. Do błędów tych zalicza się zarówno nadmierną opiekuńczość rodziców, jak i ich jednostronnie krytykancką postawę.

Pomoc w leczeniu nerwic dziecięcych - Psychoterapeuta Wrocław

Leczenie nerwic dziecięcych przebiega dwutorowo. Z jednej strony, stosuje się farmakoterapię, która ma za zadanie ułatwić dziecku codzienne funkcjonowanie. Z drugiej bardzo ważne jest, aby dziecko pozostawało pod opieką psychoterapeuty, który pomoże mu przezwyciężyć doświadczane objawy i nauczyć się radzenia sobie z nimi.

Aby leczenie nerwicy u dziecka przebiegło sukcesywnie, niezmiernie ważne jest, aby pozostawało ono pod opieką doświadczonych i zaufanych Specjalistów. Polecamy zwłaszcza kontakt z siecią klinik PsychoMedic, specjalizującą się między innymi w leczeniu dziecięcych nerwic. Zatrudnieni w nich pracownicy to specjaliści różnych dyscyplin, gotowi pomóc tobie i twojemu dziecku.

Fot. Materiały prasowe
Artykuł sponsorowany